Regio 11

Nieuws en Foto’s uit de Regio Zaanstreek-Waterland

Zaandam

Reactie Gemeente Zaanstad op item NH Nieuws over testen noodstop bruggen

Zaanstad – NHNieuws heeft vandaag een item gepubliceerd met als kop ‘Belangrijke noodstoppen van Zaanse ongeluksbruggen’ nooit getest. De gemeente Zaanstad hecht eraan een aantal zaken uit te leggen en te nuanceren. Dit heeft de gemeente ook gedaan in reactie op vragen van NH Nieuws, maar komt in het item onvoldoende tot uiting.

Klopt het dat de noodstoppen nooit getest zijn? 
Nee. Met de noodstop kan een brugwachter in geval van nood het bedienproces in één klap stopzetten. Deze noodstop wordt wel degelijk getest. Van alle Zaanse bruggen worden elke maand de noodstoppen getest. Dat gebeurt door tijdens het bedienproces de noodstop te gebruiken met als doel om te kijken of dit inderdaad leidt tot het onmiddellijk stopzeten van de bedienprocedure. Het woord softwarematig kan de suggestie wekken dat het alleen om een computersimulatie gaat, maar dat is niet correct: de noodstop wordt feitelijk getest.

Deze periodieke noodstoptest gebeurt inderdaad niet op het moment dat het beweegbare deel van de brug in beweging is, maar op een ander moment in het bedienproces. De noodstop wordt ingedrukt als de afrijbomen gaan sluiten. Met deze noodstoptest wordt aangetoond dat het hele bedienproces stopt.

De noodstop is een abrupte en rigoureuze ingreep die schade kan toebrengen aan de brug als hij wordt toegepast tijdens het open of dichtgaan van de brug. Daarom wordt de test op een ander moment in het bedienproces uitgevoerd. Maar dat maakt de test niet minder betrouwbaar. De testen zoals Zaanstad die uitvoert zijn de gebruikelijke testen en voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Wordt de noodstop dan nooit getest wanneer de brug in beweging is? 
Jawel, de noodstop wordt bij de oplevering van een brug ook getest tijdens de beweging van de brug.

Daarnaast is Zaanstad sinds kort begonnen met het uitvoeren van Functionele Veiligheidstesten. Dit zijn testen waarbij de bruggen uitvoerig en langdurig getest worden. Deze testen gaan verder dan wettelijk vereist is. Bij een Functionele Veiligheidstest wordt de noodstop ook getest terwijl het brugdek in beweging is. Mede gezien de mogelijke schade die zo’n test kan toebrengen aan de brug gebeurt deze test eens in de drie jaar. Deze testen zijn niet alleen arbeidsintensief en kostbaar, ze hebben ook grote gevolgen voor het weg- en scheepvaartverkeer, omdat de brug zeker een dag buiten gebruik is.

Met de Functionele Veiligheidstesten is Zaanstad net begonnen. De Den Uylbrug stond als eerste in de planning om de Functionele veiligheidstest uit te voeren. Vanwege het ongeval op de Bernhardbrug is besloten om op deze brug als eerste de Functionele Veiligheidstest uit te voeren. De noodstop bleek daarbij, zoals ook al bleek uit de periodieke testen, goed te werken.

Hoe zit het met de storingen?
NH Nieuws heeft een lijst met storingen aan de Bernhardbrug opgevraagd. Elke brug in Zaanstad wordt continu in de gaten gehouden en elke storing of technisch mankement wordt geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Een brug is een complexe technische installatie. Het verhelpen van storingen is onderdeel van het dagelijkse beheer van bruggen.

Op de lijst die NH Nieuws heeft opgevraagd gaat het om een kleine 100 storingen in 5 jaar tijd. Dat is voor een brug die 5000 uur per jaar in gebruik is, een normale lijst. Het gaat over het algemeen om kleine storingen die bovendien allemaal verholpen zijn.

Ook camera’s hebben soms te maken met storingen. Ook die worden meteen verholpen. Maar belangrijker nog is dat de brug nooit bediend wordt als de veiligheid in het geding is. Dus zo gauw een camerastoring (of welke storing dan ook) ertoe leidt dat een brugwachter de brug niet meer veilig kan bedienen, wordt de brug niet bediend totdat de storing is verholpen.

Integrale veiligheidsscans
De gemeente Zaanstad heeft de afgelopen jaren op alle bruggen integrale veiligheidsscans uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een lijst met gewenste maatregelen om de veiligheid nog verder te vergroten. Let wel: het gaat hier niet om spoedeisende maatregelen, maar om maatregelen die over het algemeen kunnen worden meegenomen met het groot onderhoud.

Wesley Fontijn heeft ook een rapport gemaakt waarin hij aanbevelingen doet voor verbeteringen. De gemeente heeft daarover binnenkort een gesprek met de heer Fontijn.

Daarna zal het college met een voorstel komen welke maatregelen moeten worden uitgevoerd op basis van de bevindingen uit de integrale veiligheidsscans en het rapport van Wesley Fontijn, welke planning daar bij hoort en wat de kosten zijn.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén